Disclaimer

Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: De personal care formule, maker van producten onder de naam Skinfoods.

U: de gebruiker (bezoeker) van de website en afnemer van Skinfoodsproducten.

Content: alle in de website aanwezige inhoud.
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door De personal care formule met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch De personal care formule/Skinfoods aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden in het getoonde.

De, op deze website, beschreven grondstoffen, (essentiële) oliën en producten zijn geen officiële geneesmiddelen en staan als zodanig ook niet geregistreerd.
Bij gezondheids- of huidklachten dient u uiteraard een arts en/of dermatoloog te raadplegen.

De personal care formule is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming voor gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan De personal care formule te worden verzocht.

 

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met Skinfoods of De personal care formule opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die deze disclaimer heeft opgesteld.

De personal care formule en Nunc Ius behouden alle rechten voor.

(54)